อิมมูน Immune ข้อดีและข้อเสีย

อิมมูน Immune ข้อดีและข้อเสีย

การที่คุณกำลังถามเกี่ยวกับ อิมมูน ข้อเสียและข้อดีของระบบภูมิคุ้มกัน (Immune System) หรือในที่นี้อาจเป็นการอ้างถึงระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของร่างกายที่ช่วยป้องกันจากเชื้อโรคและสารพิษ ดังนั้นเราสามารถพูดถึงข้อดีและข้อเสียของระบบภูมิคุ้มกันได้ดังนี้